18. juni 2012

Avslutning

Nå begynner de snart
Så var nok et skoleår over og et terminalkull skal reise hjem til Norge. Som ved de aller fleste små og store arrangementer i norskseksjonen er det knyttet et uttall tradisjoner også til denne avslutningen. Det er premierenes ansvar å organisere alt. De var raske til å fordele arbeidsoppgaver: førsteklassene tar med godteri og drikke til alle, selv skal de stå for underholdning og taler, seksjonsleder skal stille med pizza og tredjeklassene skal bare komme og bli feiret.
Sang og taler


Underholdningen var en sang/sketsj der hver av tredjeklassene fikk hederlig og hunmoristisk omtale - og så holdt de en vakker tale til avtroppende seksjonsleder som på ingen måte klarte å holde tårene tilbake. Pizzahut leverte varene som vanlig - og mette av pizza og søstaker var alle enige om at det var en veldig koselig kveld - neste gang seksjonen er samlet vil 8 av ansiktene være byttet ut.
Underholdningsgruppa er kjempefornøyde med sin egen innsats